Poniżej przedstawiamy wybrane przykłady
spraw z naszej ostatniej praktyki:

Prawo pracy

Optymalizacja prawna i podatkowa związana z równoległym zatrudnieniem pracowników w krajach Europy Środkowo-Wschodniej

Optymalizacja odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Wsparcie pracodawcy we współpracy z nowoutworzonym związkiem zawodowym (aspekt prawny i komunikacyjny)

Udział w międzynarodowej transakcji globalnego przejęcia zakładów produkcyjnych amerykańskiego koncernu

Zwolnienia pracowników równolegle zatrudnionych w kilku europejskich spółkach w Grupie (negocjowanie warunków rozwiązania umów o pracę, przygotowanie dokumentacji)

Wsparcie w procesach prywatyzacji kopalń węgla

Restrukturyzacja polskich spółek sektora energetycznego należących do międzynarodowej grupy energetycznej

Restrukturyzacja polskich spółek należących do międzynarodowego producenta stali

Spór zbiorowy w korporacji przemysłu naftowego w Europie Środkowo-Wschodniej

Obsługa korporacyjna

Restrukturyzacja obszaru usług remontowych w ramach grupy polskich spółek sektora energetycznego

Wsparcie procesu wydzielenia funkcji serwisowych w zakresie wytwarzania i dystrybucji ciepła do innego podmiotu w grupie

Udział w procesie restrukturyzacji usług pomocniczych spółki energetycznej

Klienci